لطفاً جهت استفاده از سیستم اطلاعات خود را تکمیل کنید
نام

نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی وارد شده میبایست با نام صاحب حساب ( حساب واریزی پاداش ) یکسان باشد

هدیه وفاداری
همراه گرامی هر 22 ساعت با مراجعه به این بخش هدیه وفاداری (ارز دیجیتال بیت تورنت ) رایگان خود را دریافت کنید


میزان ارز دیجیتال هدیه بصورت کاملاً اتفاقی طبق جدول پایین صفحه پرداخت می شود

99999
10

حداقل امتیاز
حداکثر امتیاز
جایزه

1
69999
0.9 BitTorrent

70000
89999
9 BitTorrent

90000
97999
90 BitTorrent

98000
98999
900 BitTorrent

99000
99998
9000 BitTorrent

99999
99999
99999 BitTorrent
تبلیغاتبا دعوت دوستان پاداش مادام العمر بگیرید