لطفاً جهت استفاده از سیستم اطلاعات خود را تکمیل کنید
نام

نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی وارد شده میبایست با نام صاحب حساب ( حساب واریزی پاداش ) یکسان باشد

دیوار پیشنهاداتتوجه

1- دیوار پیشنهادات برگرفته از منابع خارجی است و هیچگونه نظارتی بر محتوای آن نمی باشد

2- پیشنهاد می شود از هرگونه سرمایه گذاری در محتوای ذیل خودداری فرمایید یا در صورت تمایل به فعالیت خوب تحقیق کنید

3- درآمد شما در این سیستم با توکن PF می باشد که هر 1,000 واحد آن برابر با 1 دلار آمریکا است

4- پیشنهاد می شود از گزینه های Visit Websites و Shortlink برای کسب درآمد استفاده کنید

5- میزان قابل برداشت 1,000 PF می باشددیوار پیشنهادات مورد نظرتون رو انتخاب کنیدتبلیغاتبا دعوت دوستان پاداش مادام العمر بگیرید