لطفاً جهت استفاده از سیستم اطلاعات خود را تکمیل کنید
نام

نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی وارد شده میبایست با نام صاحب حساب ( حساب واریزی پاداش ) یکسان باشد

فروش کالااین بخش جهت اشتراک گذاری و فروش کالاهای وب سایت توسط بازاریابان می باشد

که تنظیمات آن در وب سایت هایی که توسط گروه نرم افزاری نانو پردازان طراحی و تولید شده

در قسمت کنترل پنل با نام افیلیت مارکتینگ قرار دارد


سفارش فروشگاه اینترنتی

تبلیغاتبا دعوت دوستان پاداش مادام العمر بگیرید